2030 Sürdürülebilirlik Taahhütlerimiz

Sürdürülebilir bir şekilde büyümeye kararlıyız

Sürdürülebilir Gelecek

Geçmişimizi hatırlayarak değişim yaratıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz, 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütlerimizde tanımlanan önemli hedeflere dayanan yedi temel ilkeye dayanmaktadır.

Geleceğe dair vizyonumuz esneklik kavramına dayanmaktadır. Bu durum mükemmeliyet, güvenlik, etik ve dürüstlük ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu, aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarına hızlıca cevap verebilen ve modernize olabilen bir şirket olduğumuzu yansıtmaktadır. Bu şekilde, insanların yaşamında olumlu bir etki yaratmayı hedefliyoruz.

Dürüstlük ve Şeffaflık

Faaliyetlerimizde mevzuata uygunluğa ve etik kurallara tamamen bağlıyız. Bu ilkelerin kültürümüzle olan ilişkisini güçlendirmek için Bizim VC yolumuzu ve Davranış Kurallarını temel alan Uyumluluk Programımızı sürdürüyoruz.

Güvenlik, Sağlık ve Esenlik

Yaşama her şekilde saygı duyuyor, çevremizdekilere sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamayı hedefliyoruz. Sağlık, esenlik ve güvenliği hesaba katmadan üstün başarı ya da yüksek performans gösterilmeyeceğinin farkındayız. Bu nedenle, bu değerlerin tartışmasız olduğunu kabul ediyoruz.

En değerli varlığımız olan insanları korumak için, Küresel Sağlık ve Güvenlik Politikamız ve Yaşam Kurallarımız rehberliğinde, yaralanmaları önlemek ve ortadan kaldırmak ve giderek daha güvenli ve kazasız bir çalışma ortamını teşvik etmek gibi kararlı hedeflerimiz var.

İnovasyon ve Çözümler

Çimento endüstrisini doğal kaynakların korunmasıyla giderek uyumlu hale gelen temiz teknolojiler ve süreçlerle buluşturmayı teşvik ediyoruz.

İnovasyonu, ürünlerimizin sürdürülebilirliğini artırmak için kilit bir unsur olarak kabul ediyoruz ve portföyümüzü sürekli olarak sürdürülebilir çözümlerle genişletme hedefiyle hareket ediyoruz. İnovasyonu, kapsayıcı bir yaklaşımla ele alıyor ve güçlü ilişkiler ve ortaklıklar kurarak mevcut ve gelecekteki toplum ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyoruz. Böylelikle, gelecek nesiller için dengeli ve sağlıklı bir çevre sağlama çabasında etkin bir rol üstleniyoruz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etme konusunda temel bir rolümüz olduğunu ve eşit fırsatlar yaratma konusunda önemli bir rol üstlendiğimizin bilincinde hareket ediyoruz. Göstermiş olduğumuz farkındalıklı çabayı yansıtan bir ortamın da sadece şirketlere ilham verici fikirlerler anlamında fayda sağlamakla kalmayıp daha kapsayıcı ve eşitliğe dayalı bir toplum oluşturmaya da yardımcı olacağına inanıyoruz.

Çevresel Ayak İzimizi Azaltmak

Çimento üretiminin temiz teknolojilere dayanması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, süreçlerimizde ve ürünlerimizde çevre dostu teknolojilere yatırım yaparak araştırma ve geliştirmeye önem veriyoruz. Mevcut teknolojileri geliştiriyor ve yeni teknolojiler geliştirmek için çaba sarf ediyoruz, böylelikle süreçlerimizde ve ürünlerimizde ekolojik verimliliği artırıyoruz. Ayrıca, su rezervlerinin ve biyoçeşitliliğin korunmasına olan taahhütümüzü, korunan alanların yönetimi ve bozulmuş alanların yeniden kazanılması planlarıyla destekliyoruz.

İnşaat projelerinin karbon nötr olmasını sağlayan ürünlerin geliştirilmesinde endüstrinin rolünü kabul ediyoruz ve 2050 yılına kadar bu hedefe ulaşma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Döngüsel Ekonomi

İş yapış şeklimizde yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek atıkları azaltıyor, diğer endüstrilerin yan ürünlerini yeniden kullanıyor ve yenilenebilir kaynakların kullanımını arttırıyoruz. Alternatif yakıtların kullanımına odaklanıyoruz ve bu kapsamda endüstriyel, kentsel ve biyokütle atıklarından elde edilen enerjiyi tekrar kullanarak, bu atıkların depolama alanlarına gitmesini engelliyoruz.

Ayrıca, cüruf ve uçucu kül gibi diğer endüstrilerin yan ürünlerini de kullanarak, bu malzemelerin çimento ve beton üretiminde sürdürülebilir bir amaç için değerlendirilmesini sağlıyoruz.

Toplum ve Ortak Değer

Operasyonlarımızı yürüttüğümüz ve ürünlerimizi sunduğumuz toplumların bir parçasıyız. Katkıda bulunduğumuz toplumların ve ürünlerimizin dönüştürücü gücüne inanıyoruz ve paydaşlarımızın hayatlarını iyileştirmeye odaklanarak ortak değer yaratmayı taahhüt ediyoruz.

Bu amaçla; içerisinde bulunduğumuz toplumlarla, şeffaf iletişim kanalları aracılığıyla etkileşim kurduğumuz ve çevre, eğitim ve sosyal alanlarda destek sağlayan Kurumsal Gönüllülük Programlarında aktif rol aldığımız için gurur duyuyoruz.

Çimento fabrikalarımızı daha yakından tanıyın

Hasanoğlan Çimento
Fabrikası

Yozgat Çimento
Fabrikası

Sivas Çimento
Fabrikası

Samsun Öğütme ve
Paketleme Fabrikası